Zabudowa w Krakowie – czym się odznacza?

odznacza pixabay 342

Dla wielu osób Kraków to przede wszystkim zabytki o znaczącym znaczeniu historycznym. Takim najistotniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Przez wiele był on zasadniczą rezydencją polskich królów, a także posiadał funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym toczyło się życie artystyczne, polityczne oraz intelektualne Polski. Również na Wawelu pochowano ciała polskich władców. Nieco poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za kwintesencję Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest wiele zabytków. Niewątpliwie Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, dobrze utrzymanymi zabytkami. Należy jednak pamiętać, że Kraków to także nowoczesna architektura. Obecna budynki łączą się z cennymi zabytkami. Ale czy połączenie współczesnych budowli z tymi historycznymi zostało zrobione umiejętnie?

Kraków – miasto z długą historią

Kraków w kontekście historycznym jest miastem szczególnym. Zlokalizowane jest w nim wiele cennych zabytków, a przeniesienie w XVI wieku rezydencji monarchów do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest zasadniczą częścią polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozwój Krakowa przypadł na XVI wiek, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wówczas też miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a na przełomie XIX i XX wieku nurt artystyczny Młoda Polska odcisnął ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Współczesna architektura w Krakowie

Obecna budownictwo jest dużym wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Obecne budowle powinny być odpowiednio wplecione między bezcennymi historycznymi budynkami. Inwestorzy przed postawieniem budynku powinni uzyskać odpowienie pozwolenie ze względu na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wpleciona  współczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miastem, gdzie realizuje się wiele nowoczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta wyróżnia się również tym, że budynki biurowe nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych częściach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków stał się interesującym miastem również dla biznesu.

Kraków – zielone miasto

Kraków rozkwita także pod względem zielonych terenów. Celem jest stworzenie wielu niewielkich, zielonych skwerków, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli niedaleko. Tworzy się także wiele tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle popularne na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa obecnie zielona rewolucja. Miasto inwestuje także duże pieniądze w rewitalizację istniejących już parków.  

Kraków i jego niespójna zabudowa

Od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat chaotycznej zabudowy Krakowa. Na pewno zestawienie zabudowy zabytkowej z zabudową nowoczesną jest niełatwym celem. Część radnych miasta a także mieszkańców nie mają pewności czy zezwolenia na budowę nie były udzielane zbyt pochopnie – z korzyścią dla inwestorów i ze stratą dla mieszkańców. Na pewno niektóre obszary nie powinny być zabudowywane, a zamierzane są na ich terenie budowy. Deweloperzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a pracownicy urzędów nie posiadają narzędzi, żeby uniemożliwić nirozsądne budowy. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie udowodniono dużo błędów z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w efekcie których zabroniono częśći budów. 

About the Author

You may also like these