Z jakiego powodu adwokaci decydują się na wyspecjalizowanie?

z pixabay 174

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat jest to osoba, która ma wykształcenie wyższe prawnicze, odbyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin dający jej prawo do pracy w tym zawodzie. Adwokat po zaliczeniu egzaminu adwokackiego ma prawo występowania w różnych dziedzinach prawa, albowiem ze wszystkich dziedzin prawa zdaje egzamin. W teorii może on zająć się też sprawą cywilną czy też karną. Niemniej jednak prawo zmienia się niezwykle szybko i bycie na czasie ze zmianami w normach z każdej specjalizacji jest przeważnie niewykonalne. Adwokat w Warszawie oferuje pomoc prawną w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii oraz aktów prawnych, oraz może występować w imieniu swoich klientów przed sądami, oraz organami administracji.

Czy warto zrobić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który specjalizuje się jedynie w konkretnej gałęzi prawa będzie na bieżąco z następnymi aktualizacjami, a zatem zagwarantuje lepsze zajęcie się klientem i jego problemem. Wyspecjalizowanie się przez adwokatów stało się środkiem na odnalezienie się na trudnym rynku prawniczym mając na uwadze dużą rywalizację. Specjalizacja w określonych gałęziach da możliwość na odznaczenie się z mnóstwa propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w konkretnej dziedzinie prędzej może odnaleźć klientów niż taki, który zajmuje się każdą gałęzią prawa.
Nie jest w rzeczywistości możliwe, aby ktokolwiek był ekspertem w każdej gałęzi prawa. Identycznego zdania są petenci kancelarii adwokackich. Jeżeli poszukują kogoś do wykonania danej usługi to starają się, żeby była zrobiona przez kogoś, która specjalizuje się w danej gałęzi.
Prowadzenie jednocześnie spraw między innymi z prawa rodzinnego oraz energetycznego doprowadzi jedynie, że adwokat utonie w dokumentach dotyczących obydwu kwestii i ostatecznie żadna z nich nie zostanie poprowadzona perfekcyjnie.

Wykonywanie zawodu adwokata to głównie misja społeczna. Nie można jej ograniczyć do świadczenia wyłącznie usług prawnych. Odnajdując gałąź prawa w której sprofiluje się adwokat wzmacnia jego atrakcyjność na rynku dla potencjalnych klientów.
Aktualnie na rynku przybywa też coraz więcej sprofilowanych kancelarii adwokackich, które szukają wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niesłychanie wyprofilowane i zajmujące się wyłącznie tymi sprawami, które wpisują się w ich zakres kompetencji. Dla takich kancelarii ważna będzie informacja czy konkretny prawnik został ekspertem w konkretnej dziedzinie, czy jest wyspecjalizowany w danym obszarze pracy, posiada niezbędne umiejętności oraz czy prowadził już takie sprawy.

About the Author

You may also like these