Tłumacz przysięgły – czym dokładnie się zajmuje?

zajmuje pixabay 162

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Czasami instytucje publiczne wymagają tłumaczenia niektórych dokumentów na język obcy. Wówczas oczywiste jest, że będziemy potrzebowali przede wszystkim rzetelnego tłumaczenia. Często, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumenty niezwykle istotne jest, że nie chcemy ponosić odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu. Wtedy trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Przekazując dokumenty do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zdobyć zawód tłumacza przysięgłego regulowane jest przez właściwą ustawę. Oczywiście taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce koniecznie musi znać język polski, a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego względu, że tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że każdy język ewoluuje, dlatego ważne jest, aby taka osoba ciągle poszerzała swoje kompetencje z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością musi być odpowiedzialny, gdyż zazwyczaj pracuje na dokumentach poufnych. 

Co należy do obowiązków tłumacza przysięgłego?

Zakres różnego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo szeroki. Najczęściej poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma jakimi zajmuje się tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia w czasie rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na wszelkiego rodzaju konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Jakie są różnice pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zwykłym?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie tekstu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy iść do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem sprawi, że uzyska moc prawną. Istotną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią zaświadcza, że dokonane przez niego tłumaczenie jest fachowe i poprawne. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za potencjalne błędy czy braki. Kiedy klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, może domagać się rekompensaty od niego. Najczęściej, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skutkować to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle istotne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, aby nie narażać się na duże konsekwencje. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, a także bardzo odpowiedzialnym. Przez to nie każdy może nim zostać. Na pewno poza perfekcyjną znajomością języka, powinien mieć odpowiednie zdolności.

About the Author

You may also like these