Jak rozwiązywać spory? Czy trzeba od razu iść do sądu?

pexels mikael blomkvist 6476189

Wszyscy dobrze wiemy, że jak w konflikcie pojawiają się pieniądze to rozwiązanie tego bywa skomplikowane. Dosyć często rozstający się przedsiębiorcy idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy zawsze jest to jedyne rozwiązanie? Kiedy da radę wykorzystać inną metodę aby rozwiązać spór?

Jak można rozstrzygnąć spór?

Jedną z pierwszych metod, którą decydują się wykorzystać niedogadani wspólnicy jest mediacja. Jest to o tyle dobry sposób, że pomiędzy skłóconymi przedsiębiorcami pojawia się mediator, który pomaga w dojściu do kompromisu. To co jest tutaj ważne – to przedstawiciele firm sami decydują. Drugą, zdecydowanie cięższą opcją, jest arbitraż, czyli rozstrzygnięcie konfliktu przez osobę trzecią. Czasem jest to jedna osoba, albo kilka osób, które najczęściej są wyspecjalizowanie w danej dziedzinie i posiadają odpowiednie kompetencje, aby rozstrzygać konflikty. Na arbitraż mówi się także sąd polubowny i przybiera on formę niestałą i stałą.

konflikt z partnerem biznesowym
Konflikt z partnerem biznesowym to niestety dość częsta sytuacja. Warto wtedy zachować spokój i w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać go polubownie.

Innym rozwiązaniem może być zastosowanie negocjacji albo facyliacji. Obydwa sposoby nie wymagają obecności w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na ustaleniu rezultatu, który zaakceptuje każda ze stron. Na końcu negocjacji oraz facyliacji przedstawiciele mają obowiązek podpisać oświadczenie albo umowę, gdzie będą informacje o wyniku rozmów.

Mediacja czy negocjacje – Jakie są różnice?

Po pierwsze negocjacje nie są zawarte w przepisach prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Dodatkowo w trakcie mediacji obowiązkowo obecny musi być mediator, który kontroluje całą procedurę i pomaga w doprowadzeniu do konsensusu. Przy negocjacjach nie musi być obecna osoba trzecia. Tak naprawdę przedstawiciele spółek sami mogą rozmawiać na temat problemu, aby obie firmy były usatysfakcjonowane z rozwiązania.

problemy w firmie
Mediacje to często zupełnie wystarczająca forma rozwiązywania problemów – wcale nie trzeba iść od razu do sądu.

Przeważnie negocjacje są przy próbie podpisania umowy handlowej, gdzie każda ze stron ma inny pogląd oraz plan na realizację. Wtedy przedstawiciele firm spotykają się i przedstawiają swoje pomysły i negocjacje trwają do momentu, kiedy się dogadają. Oczywiście w trakcie negocjacji przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług kancelarii adwokackiej, jednak nie jest to konieczne. W przypadku mediacji to mediator kieruje rozmową, nie przedsiębiorcy i to on ma za zadanie dojść do rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, jednak nie wciska on swojego rozwiązania. Tego typu rozstrzygnięcie sprawy jest o wiele prostsze i tańsze niż rozwiązywanie tego w sądzie.

mediator
Mediator to osoba, która profesjonalnie pokieruje rozmową, tak aby próba rozwiązania sporu była możliwie konstruktywna i kulturalna.

Czym arbitraż różni się od procesu sądowego?

Oczywiście podstawową różnicą jest to jak szybko możemy rozwiązać spór. Sprawy sądowe często ciągną się rok, kiedy w sądzie polubownym można wybrać niedaleki termin posiedzeń. Następną różnicą jest osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie jest to sędzia, ale przy arbitrażu są to arbitrzy. Nikt nie narzuca stronom arbitrów, mogą oni też sami wybrać liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to ogromne usprawnienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej dostępnych albo wyrozumiałych arbitrów, ale też dzięki temu można wytypować członków znających się na danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka

About the Author

You may also like these