Prowadzenie biura rachunkowego – jakie warunki należy spełnić?

rachunkowego pixabay 784

Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro księgowe jest firmą, która dba o takie usługi jak przykładowo ogarnianie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów księgowych, prowadzenie sprawozdań finansowych, ustalanie wyniku finansowego oraz kalkulacja aktywów i pasywów a także obrazowanie ich faktycznej wartości.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku profesja księgowego została uwolniona, co oznacza, że nie trzeba kończyć właściwych studiów ani kursów w ramach ekonomii aby prowadzić biuro księgowe. Jedyne wymagania, które trzeba spełnić żeby sprawować kontrolę na dokumentacją księgową to posiadanie bezwarunkowej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Wobec tego księgowość mogą prowadzić osoby, które nigdy nie były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi oraz papierami wartościowymi i za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo osoba na stanowisku księgowym koniecznie musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli księgowy, zanim uwolniono ten zawód, uzyskał certyfikat księgowy czy też świadectwo kwalifikacyjne to niezmiennie będzie mógł się nim posługiwać, warto jednak wiedzieć, że żaden papier nie jest już dłużej potrzebny żeby legalnie pracować w tym zawodzie.

Jak otworzyć własne biuro rachunkowe?

Wprawdzie żeby otworzyć biuro rachunkowe nie ma potrzeby posiadania wykształcenia finansowego ani doświadczenia w księgowości, ale bardzo potrzebne jest bieżące aktualizowanie wiedzy z prawa podatkowego oraz regulującego działalność gospodarczą. Przepisy te bardzo dynamicznie ulegają zmianie i aktualizacją a każdy księgowy ma za zadanie na bieżąco taką wiedzę zyskiwać.

W dodatku otwierając biuro księgowe musisz zdawać sobie sprawę z tego, że Klienci będą traktowali Cię jako znawcę. Do Twoich obowiązków więc oprócz organizowania ksiąg rachunkowych będzie kontrola sytuacji materialnej przedsiębiorstw i dopasowywanie odpowiednich form refundowania lub aktywne poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów finansowych. Nie posiadając/mając odpowiedniej wiedzy Twoi kontrahenci mogą zacząć w Ciebie wątpić a to będzie skutkowało utratą klientów.

Jak można zauważyć nie ma potrzeby posiadania wykształcenia finansowego aby prowadzić biuro rachunkowe ale samodzielne zdobycie tak szerokiej wiedzy może być bardzo trudnym zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska

About the Author

You may also like these