Opłaty notarialne – czym są i jak się je oblicza?

notarialne pixabay 3

W świecie, w którym(ych) funkcjonujemy dobry notariusz jest nieustannie w cenie. Istnieje sporo kwestii, do których legalnej(go)) finalizacji konieczny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na stopie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w oczywisty sposób – do realizacji tego typu spraw konieczna(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera stosowną opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Czym zajmuje się notariusz?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy co najmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który umożliwia legalizację wielu elementów budujących naszą rzeczywistość. Notariusz należy do zawodem(ów) zaufania publicznego, co łączy się z tym, że przysługuje mu identyczna ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem not stosowania prawa. Przysługuje mu także prawo do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje odpowiedni minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszelkie czynności okraszone podpisem notariusza otrzymują charakter dokumentów prawnie obowiązujących. Innymi słowy, notariusz sprawdza czy przygotowane zaświadczenia pokrywają się z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie czynności odbywają się w zgodności z prawem.

Jakie to czynności? Jest ich mnogo. Są to przeważnie tzw. przypadki życiowe. Są związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, różnymi aktami zaświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest potrzebny też podczas zakładania spółek czy w sporach spadkowych. A to tylko część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy daje ulgę sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Czy opłaty notarialne są konieczne?

Co jasne notariusze za swoją pracę pobierają odpowiednie prowizje. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne elementy. Opinia, położenie, a także przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej droższa niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Jednak trzeba wiedzieć, że ustawa przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to kwoty maksymalne dla wskazanej czynności notarialnej. Rejent nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto przyjrzeć się przykładowo jakie to limity.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe kwoty wskazane przez ministerstwo. Skutkiem rządowo wskazanych limitów jest fakt, że nie można uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta swojej ceny.

Notariusz – wybierz dobrze

Zamierzając odwiedzić u notariusza dobrze jest się przygotować. Koniec końców, wyróżniająca się nieposzlakowaną opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten fach.  

About the Author

You may also like these