Najważniejsze informacje o zakładaniu i zmianach w księdze wieczystej

zakadaniu pixabay 799

Kupno i sprzedaż budynku lub działki jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z rejestracją nowego właściciela do księgi wieczystej. Takiej rejestracji zazwyczaj dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości powiązanych z obecnym posiadaczem danej nieruchomości. Zawiera także wszelkie dane o posesji i potencjalnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zagwarantowanie prawnego bezpieczeństwa zarówno posiadaczowi, jak i przyszłemu kupcowi nieruchomości. Księga zawiera całą historię nieruchomości, jej dawnych a także obecnych właścicieli. Nabywając nieruchomość warto sprawdzić jej sytuację w księdze wieczystej, czy nie ciąży na niej hipoteka.

Księga wieczysta – kiedy należy ją założyć?

Księga wieczysta pozwala na gromadzenie informacji o sytuacji prawnej danej nieruchomości. Obecnie jest to obligatoryjny dokument każdej nieruchomości czy to działki, czy domu. W 1982 roku została uchwalona ustawa o księgach wieczystych i hipotece, która reguluje zasady jej rejestracji oraz ewentualnych zmian. Trzeba podkreślić, że obecnie w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że obrót nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie małych miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, gdy właściciel nieruchomości zechce ją odsprzedać. Na pewno potencjalny kupiec będzie wymagał wglądu w księgę wieczystą. Zakłada się, że informacje w niej zawarte są pewne i ujawniają faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Jak wygląda rejestracja księgi wieczystej?

Aby założyć księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi złożyć odpowiedni wniosek w wydziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego znajduje się nieruchomość. Jeśli posiadłość ma nałożoną hipotekę, posiada kilku właścicieli, jeśli nieruchomość zajmuje więcej niż jedną działkę, wówczas należy dołączyć specjalne dokumenty. Czy tylko posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą również:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to wydatek rzędu 100 złotych. Do tego trzeba dodać właściwe wpisy, z tego powodu można uznać, że całościowy koszt założenia księgi wieczystej to ok. 800 zł. Na pewno założenie księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek w naszym imieniu.

Kto może wnioskować o dokonanie wpisu w księdze wieczystej? 

Najczęściej wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, który ujęty jest w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji zakładania księgi, dokumenty składa się do sądu rejonowego właściwego dla określonego regionu na którym znajduje się nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze to koszt rzędu 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz przy podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Należy również wspomnieć, że takiego wpisu może dokonać również posiadacz nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty uwierzytelniające jego prawa do tej nieruchomości. 

About the Author

You may also like these