Krótka historia brania pożyczek

krtka pixabay 646

branie pożyczek ma miejsce od wielu lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu niesprawiedliwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy kształtowały się przepisy, zmianie ulegały również zasady przyjmowania pożyczek. Współcześnie za ich dawanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji konsumentów. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Co powinno się wiedzieć o historii pożyczania?

Czym jest lichwa?

Podstawą lichwy dawniej było naliczanie bardzo wysokich odsetek lub pozostałych opłat, wskutek czego pożyczkodawca był w stanie bardzo szybko się wzbogacić. Było to praktykowanie niesprawiedliwe, ponieważ czerpało ze słabszej pozycji pieniężnej dłużnika. W chwili późniejszej spłaty długu nierzadko dochodziło do morderstw czy bezprawnego zmieniania wcześniej ustalonych warunków pożyczki. Gdy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto kształtować prawo podatkowe, które stabilnie funkcjonuje współcześnie. 

Pożyczki w starożytności

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od dawna. Historyczne wzmianki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólne informacje o zasadach dawania i brania pożyczek wśród krewnych. Dalsze wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy czerpali inspiracje od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Rozwój bankowości uległ zahamowaniu na chwilę po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano oddanie długu gruntem, czego mogli dokonać także potomkowie dłużnika, chociaż była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczki w XIX wieku

Współczesne metody pożyczania zaczęły rozwijać się podczas rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych klientów, także tych biedniejszych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. Wciąż miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać dużo większą ilość pieniędzy niż tę, którą pożyczył. Bardziej przyjazne dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się pożyczania w teraźniejszości

Obecnie banki i wszelkie inne placówki udzielające kredytów muszą starannie przestrzegać prawa. Likwiduje to ryzyko lichwy czy niestosownego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej sumy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed zawiązaniem umowy. W dzisiejszych czasach lichwa jest przestępstwem opisanym w Kodeksie Karnym i zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Jak wybrać najkorzystniejszy bank dla siebie?

W dzisiejszych czasach wybór banku nie stanowi już najmniejszego problemu. Wszystkie placówki mają jasne strony internetowe, gdzie znajdziemy wszystkie potrzebne informacje odnośnie korzystania z usług. ponadto warto przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest na podstawie najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Dzięki temu interesant może wybrać bank najkorzystniejszy dla siebie. Dzięki prawu mamy pewność, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją chronioną prawnie i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.

About the Author

You may also like these