Jak zacząć pracę jako notariusz?

prac pixabay 981

Notariusz z Legionowa to jeden z kilku zawodów prawniczych. Trudni się on głównie opracowywaniem aktów notarialnych oraz tworzy projekty aktów. Ponadto notariusz tworzy uwierzytelnione odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń które dotyczą spadków a także przechowywaniem depozytów. Notariusz zobowiązany jest także aby poświadczyć własnoręczny podpis, oraz potwierdzić zgodność odpisu. Oczywiście, że notariusz wykonuje też szereg innych czynności notarialnych.

Jak można zostać notariuszem?

Notariuszem mogą zostać tylko i wyłącznie C którzy ukończyli studia prawnicze. Każdy absolwent prawa może wybrać się na aplikację notarialną która daje szansę na pracę w notariacie. Na podstawie ustawy regulacyjnej dostęp do zawodu, osoba chcąca zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem jakiegoś państwa należącego do Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA,
musi odbyć trzy i pół letnią aplikację i asesurę notarialną, z możliwością przerwania aplikacji na maksymalnie rok,
jest zobowiązany, aby sporządzić co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej 14 projektów reszty czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem zawodowego notariusza,
musi uzyskać pozytywny wynik na trzyczęściowym egzaminie praktycznym.

Kto powinien zostać notariuszem?

Oprócz konieczności spełnienia wszystkich wyżej wspomnianych warunków, notariusz powinien wykazywać się specjalnymi cechami, które będą mu ułatwiać wykonywanie swoich obowiązków. Z pewnością notariusza powinna wyróżniać uczciwość. Odpowiedzialność także jest istotną cechą, ze względu na to, że notariusz zajmuje się poświadczaniem a także potwierdzaniem odpisów oraz innych dokumentów.

Jakie mogą być zarobki notariusza?

Tak naprawę ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ogromną rolę w przypadku zarobków ma doświadczenie w pracy. Warto także pamiętać o taksie notarialną jest to określenie maksimum zarobków za wykonywanie konkretnych usług. Wysokość tej taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu który jest podstawą czynności notarialnej.

About the Author

You may also like these