Chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy – koniecznie dowiedz się, z tym się to wiąże

wie pixabay 853

Bezsprzecznie do naszego kraju przybyło duża ilość osób z Ukrainy. Gdy jesteś przedsiębiorcą i masz zamiar dać im zatrudnienie {to zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem|przeczytaj nasz tekst, celem dowiedzenia się {kilku istotnych rzeczy|ważnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

To należy wiedzieć zatrudniając Ukraińca.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest skomplikowane. Osoby z Ukrainy mogą przyjechać do naszego kraju na podstawie ruchu bezwizowego na okres dziewięćdziesięciu dni bądź z ważną wizą. Dla osób, które mają w planie zacząć pracę w Polsce wydaje się wizę typu D, czyli pracownicza, uprawniająca do podjęcia pracy i pobytu w kraju na 180 dni w ciągu roku.

Co powinno się zrobić aby ukraiński pracownik otrzymał wizę|Co powinien zrobić przedsiębiorca aby ukraiński pracownik otrzymał wizę

Zacznijmy od tego, że wymagana jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, złożenie oświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca i zapłacenia 30 zł opłaty za ten dokument. Gdy już PUP wpisze oświadczenie do ewidencji jest ono przekazywane pracodawcy, a on a kolei wysyła je do kandydata w oryginale. Na podstawie otrzymanego oświadczenia cudzoziemiec występuje o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce – czyli o wspomnianą wyżej wizę typu D.

{Jak wygląda następny etap Podpisanie umowy jest to następny etap legalizacji pracy

Gdy osoba pochodzenia ukraińskiego dostał wizę i przyjechał do Polski przedsiębiorca jest blisko sukcesu! Kolejny krok to podpisanie umowy. Pamiętaj jednak, że powinna być ona sporządzona po ukraińsku ponieważ zazwyczaj pracownicy pochodzenia ukrińskiego chcą podpisywać umowy z dwoma językami. Taki stan rzeczy sprawi, że przedsiębiorca będzie zabezpieczony  nie tylko na wypadek kontroli Państwowej Inspeksji Pracy, ale także przedsiębiorca zwiększa zaufanie do siebie. Bezwzględnie należy mięć w pamięci, aby punkty umowne nie różniły się od tych w zarejestrowanym w PUP oświadczeniu.

Pamiętaj również, że gdy umowa zostanie podpisana przedsiębiorca, który chce zalegalizować pracę pracowników pochodzących z Ukrainy w Polsce, jest zobowiązany do poinformowania właściwego urzędu pracy o zaczęciu przez obcjokrajowce pracy – jest zobowiązany do zgłoszenia tego najpóźniej w dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Kolejna wizyta w urzędzie będzie konieczna jeżeli zmieni się stawkę, stanowisko pracy bądź miejsce, gdzie jest wykonywana.

About the Author

You may also like these