Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw! Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw!
Długofalowa pomoc stałym klientom Długofalowa pomoc stałym klientom

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie praw autorskich i majątkowych twórcy, zapobiega naruszeniom praw autorskim, reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

Kancelaria pomaga swoim Klientom w zakresie stosowania przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej, zwłaszcza w sprawach dotyczących znaków towarowych i patentów, ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych.

Oferujemy również doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców. Kancelaria zapewni reprezentację w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Naczelnikiem  Urzędu Celnego oraz sporządzamy odwołania do Dyrektora Izby Celnej. Występujemy również w imieniu klientów kancelarii przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Nasi adwokaci pomogą Państwu w uporaniu się z wszelkimi trudnościami pojawiającymi się na kanwie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992,), a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003

Prowadzimy skuteczną obronę w postępowaniach karnych opartych o  ustawę z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Posiadamy również doświadczenie procesowe w sprawach o naruszenie nazwy osoby prawnej jako jej dobra osobistego.

Partnerzy i klienci

3.jpg 922762_592406324133019_486518478_n.jpg comarcg2.jpg Cublo_ColorLogo_LightBackground_Normal.png legalis-logo-czerwone.png logo.jpg logo_czm1-300x127.jpg logo_amex.png logo_mail.png logo-primea.jpg logo2.jpg photo_lens_02-kopia.png Magenta-Studio-reklamy.jpg

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]