Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw! Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw!
Długofalowa pomoc stałym klientom Długofalowa pomoc stałym klientom

Prawo pracy i Karta Nauczyciela

Kancelaria udzieli kompleksowej pomocy prawnej zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela, a także form i konsekwencji związanych z zakończeniem stosunku pracy. Udzielimy porady w zakresie czasu pracy, rozliczeniu czasu pracy, powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym, odpowiedzialności materialnej pracowników oraz obowiązków pracownika i pracodawcy.

Roszczenia ze stosunku pracy ograniczone są krótkimi terminami na zaskarżenie decyzji pracodawcy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do właściwego Sądu Pracy w terminie 7 dni, natomiast żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania z tego tytułu wnosi się do Sądu Pracy w terminie 14 dni.

Warto również zaznaczyć, że Kodeks Pracy nie tylko chroni pracowników, lecz także zawiera liczne zapisy nakładające na pracowników szereg obowiązków. W sporze pomiędzy pracownikiem a pracodawcą każda ze stron zobowiązana jest udowodnić i wykazać fakty, z których wywodzi skutki prawne. To często jest nie do zrealizowania po ustaniu stosunku pracy, kiedy możliwości dowodowe pracownika są znacznie ograniczone, zwłaszcza kiedy pracownik występuje przed Sądem Pracy samodzielnie.

Pracodawca z kolei narażony jest na częste kontrole organów, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz Państwowa Inspekcja Pracy. W wyniku postępowań kontrolnych pracodawca zobowiązany jest często do zmiany formy zatrudnienia pracownika, czy reorganizacji pracy w zakładzie.

Z tego względu warto korzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej również podczas postępowań kontrolnych.

W odniesieniu do Karty Nauczyciela pomożemy w szczególności w zakresie obowiązków nauczyciela, awansu zawodowego nauczycieli, warunków pracy i wynagrodzenia, urlopów, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz uprawnień socjalnych i emerytalnych.

Kancelaria zapewni również reprezentację procesową w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

Pomożemy także naszym Klientom zrozumieć niuanse związane z wprowadzeniem licznych zmian w Kodeksie Pracy oraz Karcie Nauczyciela.

Partnerzy i klienci

3.jpg 922762_592406324133019_486518478_n.jpg comarcg2.jpg Cublo_ColorLogo_LightBackground_Normal.png legalis-logo-czerwone.png logo.jpg logo_czm1-300x127.jpg logo_amex.png logo_mail.png logo-primea.jpg logo2.jpg photo_lens_02-kopia.png Magenta-Studio-reklamy.jpg

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]