Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw! Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw!
Długofalowa pomoc stałym klientom Długofalowa pomoc stałym klientom

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie sporządzania skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych, a także do organizacji i instytucji społecznych. Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi. W imieniu naszych Klientów wystąpimy o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Adwokat kancelarii służy pomocą przy sporządzaniu odwołań od decyzji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, urzędu skarbowego itd.), zażaleń na postanowienia wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach odwoławczych, dotyczących uzyskania prawa do zasiłku chorobowego, przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, wcześniejszej emerytury w warunkach szczególnych oraz odwołań członków zarządu Spółdzielni. Nasi adwokaci rozwieją także Państwa wątpliwości związane z wniesieniem sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria sporządzała również niezależne opinie prawne na rzecz gmin.

Prowadzimy sprawy z zakresu postępowania podatkowego, a także postępowań dotyczących uchylenia tytułów wykonawczych wystawionych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W naszej praktyce w sytuacjach wyjątkowych służyliśmy klientom kancelarii radą w sporządzaniu pism do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej).

Świadczymy również usługi doradztwa dla organów administracji publicznej. W ramach współpracy przygotowujemy, sporządzamy oraz opiniujemy projekty uchwał, zarządzeń i wielu innych aktów prawnych wydawanych przez te organy.

Partnerzy i klienci

3.jpg 922762_592406324133019_486518478_n.jpg comarcg2.jpg Cublo_ColorLogo_LightBackground_Normal.png legalis-logo-czerwone.png logo.jpg logo_czm1-300x127.jpg logo_amex.png logo_mail.png logo-primea.jpg logo2.jpg photo_lens_02-kopia.png Magenta-Studio-reklamy.jpg

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]