Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw! Kompleksowe wsparcie podczas rozpraw!
Długofalowa pomoc stałym klientom Długofalowa pomoc stałym klientom

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Adwokat Karolina Krupińska jest mediatorem sądowym, wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi mediacje w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego.

Porozumieć się zawsze jest warto bowiem, jak mawiał Cyceron: „Pokój nawet niesprawiedliwy jest pożyteczniejszy niż najsprawiedliwsza wojna.”

Podczas mediacji każda ze stron może wyrazić własne zdanie na temat zaistniałej sytuacji, przedstawić i opisać własny punkt widzenia konfliktu, a także postawić się na miejscu drugiej strony i zrozumieć jej położenie. Na sali sądowej każda ze stron skupia się jedynie na swoim roszczeniu i walczy o jego realizację, co zdecydowanie nie sprzyja porozumieniu. 

To strony mediacji ostatecznie budują porozumienie, bądź podejmują decyzję o braku możliwości zbudowania takiego porozumienia.

Zalety mediacji:

1) szybko – możliwość zawarcia ugody już na pierwszym spotkaniu,

2) tanio – stosunkowo niskie koszty mediacji w porównaniu z postępowaniem sądowym,

3) dobrowolnie – nikt Cię nie zmusi do uczestniczenia w mediacji, w każdej chwili możesz z niej zrezygnować.

 

Warto wiedzieć, że mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, umożliwia uzyskanie zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd, przez co zyskuje ona moc ugody sądowej, co z kolei czyni z niej tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji komorniczej.

Prowadzimy mediacje w problemach dotyczących sfery prawa:

1) Cywilnego

2) Rodzinnego

3)  Gospodarczego i Handlowego

4) Pracy – spory między pracodawcą a pracownikiem.

Koszty mediacji pozasądowej określa wyłącznie umowa mediatora ze stronami. Istnieją dwie formuły wynagrodzenia mediatorów:

  • godzinowe,
  • ryczałtowe.

Koszty mediacji prywatnej

(przeprowadzonej na podstawie umowy z mediatorem)

 

W sprawach majątkowych:

1% od wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 300,00 zł nie więcej niż 5.000 zł za całość postępowania mediacyjnego

W sprawach niemajątkowych:

Sesja wstępna : 120,00 zł /strona

Sesja wspólna : 150,00 zł / strona

Mediacja prywatna dla osób prawnych (przeprowadzona na podstawie umowy z organizacją lub firmą)

Stawki negocjowane – zależne od rodzaju oferty.

Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym zostanie zawarta ugoda, sąd zwraca 3/4 uiszczonego wpisu od pozwu. Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 listopada 2005 r. (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.). Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej (art. 104 1 k.p.c.). Zasadą jest więc, iż strony pokrywają koszty mediacji po połowie, chyba że w ugodzie ustalą, że ponoszą je w innych częściach, lub płaci je tylko jedna ze stron.

Partnerzy i klienci

3.jpg 922762_592406324133019_486518478_n.jpg comarcg2.jpg Cublo_ColorLogo_LightBackground_Normal.png legalis-logo-czerwone.png logo.jpg logo_czm1-300x127.jpg logo_amex.png logo_mail.png logo-primea.jpg logo2.jpg photo_lens_02-kopia.png Magenta-Studio-reklamy.jpg

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]